Holy Spirit

Holy Spirit

Helsinki, Tuomarinkartano, July 2015